Aug 11, 2008

ही पोरगी आवरंना!

प्रसंग क्र. १.
स्थळ - टीव्हीएस व्हिक्‍टरची पेट्रोलची टाकी.
वेळ - दुपारी 1. (शाळेतून परततानाची)
पात्र ः मुलगी आणि (शरणागत) बाप।
संदर्भ ः नुकताच कुठल्यातरी दुकानात पाहिलेलं शाहरुख खानचं पोस्टर।

मुलगी ः बाबा, आपण शाहरुख खानकडे कधीच जात नाही!...बाबा फ्लॅट!
जवळपास गाडीवरून कोसळण्याच्याच तयारीत. कसेबसे सावरतात।
"कुणाकडे?'
"शाहरुख खानकडे!'
"अहो, आपण कधीतरी शाहरुख खानकडे जाऊया ना!'
"शाहरुख खान काय तुझ्या बापाचा नोकर आहे, तुला भेटायला मोकळा असायला!'
(हे वाक्‍य अर्थातच मनातल्या मनात म्हटलेलं. कारण उघडपणे बोललं, तर पुन्हा कुठल्या तरी प्रसंगात ते आपल्याच तोंडावर फेकलं जाण्याची शक्‍यता जास्त. त्यामुळं बापाला शेपूट घालण्याशिवाय पर्याय नाही.)(मग साळसूदपणाचा आव आणून...)
"अगं, शाहरुख खान खू.................प लांब राहतो।' ( पण हे देखील उत्तर फारसं पटण्याची शक्‍यता नाही. कारण मुंबई खू...........प लांब नाही, याची तिला कल्पना आहे. त्यापेक्षाही खू........................प लांब, म्हणजे उटीचा दौराही ताजा आहेच! मग पुन्हा काहीतरी दुसरं कारण शोधायला हवं।)"
``अगं, तो असा कुणालाही भेटत नाही. त्याला वेळ नसतो. आपण त्याला फोन करू, आणि मग जाऊ हां'
"मग आपण त्याला भेटल्यावर सांगू, की "तू दिल में मेरे है दर्दे डिस्को' गाणं म्हटलयंस, ते आम्हाला माहितेय!'
(ही पोरगी एके दिवशी सिंहाचे दात सुद्धा मोजेल!)
मग काहीतरी दुसरा विषय काढून बाप आपली सुटका करून घेतो...
-----------
प्रसंग 2 -
स्थळ -ः घराचं स्वयंपाकघर।
वेळ ः दूपारी 1.30 (शाळेचा हॅंग ओव्हर उतरवण्याच्या प्रयत्नांच्या वेळची)
पात्र ः मुलगी आणि (आज्ञाधारक) बाप।

शाळेत नुकत्याच शिकवलेल्या "आज गोकुळात रंग खेळतो हरी'वर धुमाकूळ चालला आहे।
बाप ः "हे गाणं कशासाठी शिकवलंय, तुला माहितेय?'
"कशासाठी?'
"दहीहंडीसाठी! तुला दहीहंडी आठवतेय? आपल्या सोसायटीत खाली मैदानात बांधतात ना॥ती! ती कोण फोडतं सांग?'(तिच्या स्मरणशक्तीला चालना देण्याचा प्रयत्न।)"
तुषारदादा!'
"हां...बरोब्बर! अरे, तुझ्या लक्षात आहे तर!!"...(बापाचं ऊर भरून आलंय. पण नंतर पोरीच्या "कॅरम बॉल'नं हेच ऊर फाटणार आहे, याची त्याला काय कल्पना?)
"मग...तशीच हंडी तुमच्या शाळेत पण बांधणार आहेत...! ती कोण फोडणार सांग?'
(बाप अगदी उत्सुकतेनं विचारतो)
``बाई!''
(बाप स्टुलावरून खाली!! बाई...? म्हणजे ही टिल्ली पिल्ली पोरं खाली गोल करून...आणि त्यांच्या उरावर बसून बाई हंडी फोडणार?? काय तरी कल्पनाशक्ती! तिला काय, तिच्या समोर जी कुणी प्रमुख मोठी व्यक्ती दिसते, तिचं नाव दिलं ठोकून तिनं! इथं बापाची काय हालत होईल, याची तिला काय फिकीर?)
-------
प्रसंग क्र। 3 -
स्थळ - (पुन्हा) टीव्हीएस व्हिक्‍टरची पेट्रोलची टाकी।
वेळ ः दुपारी 2. ("सिंग इज किंग' पाहून परततानाची)

पात्र ः मुलगी आणि (गरीब बिच्चारा) बाप।
संदर्भ ः गेल्या वर्षभरात पाहिलेले डझनभर चित्रपट.
."बाबा, ते कांदे-पोहे गाणं कुठल्या पिक्‍चरमध्ये आहे हो?'
"सनई चौघडे'"हां...ते कुणीतरी असं रडत असतं, तेव्हा लागतं तेच ना ते?'
"हो।'"
आई आणि मी बघितला ना तो पिक्‍चर?'
"हो।'"
"तुम्ही नाही ना बघितलात?'
"नाही. मी तुमच्याबरोबर नव्हतो. पण मी तो आधीच बघितलाय।'"
"आधीच? आधीच कधी? तुम्ही "दूरदेशी' गेला होतात, तेव्हा का?'
("दूरदेशी गेला बाबा गेली कामावर आई' गाणं तिला पाठ आहे. दूरदेशी म्हणजे कुठेतरी लांब, एवढं कळतंही. पण ती त्याचा असा वापर करेल, याची काय कल्पना?)
------------

No comments: