Oct 20, 2008

महापुरे काव्ये जाती...

आषाढाचा मास। दर्शनाची आस।।
होती तुझे भास। वरुणराजा।।

आठवावे नेत्री। भिजलेल्या गात्री
चिंब ओल्या रात्री।। रूप तुझे।।

भरल्या ताटावरी। उठोनि सत्वरी
खरकट्यावरी। जेवोनिया।।

मुठेच्या तीरी। होई तिरीमिरी।।
कधी येणार तू तरी। पाऊसराया।।

सप्तरंगांचा सोहळा। इंद्रधनुचा लळा।।
याचि देही याचि डोळा। का न अनुभवणे।।

कांदाभज्यांचा वास। वा मिसळ सुग्रास।।
संपणार कधी आस। तुझ्या शिंपण्याने।।

हळुवार पुळण। कधी रानाचे गान।।
कधी रूप भीषण। दाव तरी तुझे।।

चातकाची हार। पापाचा साक्षीदार।।
होऊ नको गुन्हेगार। समस्तांचा।।

काय तुला म्हणावं? देव की दानव।
घे भूवरी धाव। सर्व सोडुनी।।

श्रद्धेचा महापूर। प्रार्थनांचा कहर।।
भावनांचा बहर। त्याचसाठी।।

प्रयत्नांच्या अंती। ध्येयाची होईल पूर्ती।
कोसळेल अंती। बदाबदा तो।।

जाणा हेचि कर्म। पावसाचे मर्म।
गाळुनिया घर्म। झाडे लावा।।

अभिजित म्हणे ऐसे। निसर्गास जपावे।
चुलीत न घालावे। नियम सारे।।
-----------------------