Oct 21, 2008

नकटीच्या लग्नाला १७०० विघ्नं!


`स्टार'च्या मुलाखतीला आज मुंबईला जायचं होतं. आधी दहा वेळा फोन करून खात्री करून घेतली होती. सकाळी सकाळी धक्के खात जायला नको, म्हणून मित्राला सांगून ऑनलाइन आरक्षण करून थेवलं. काल काही लेखही पूर्ण करून टाकले. टीव्ही वर शोभेल, असा एक नवा शर्ट काल धावपळीत जाऊन आणला.
संध्याकाळी प्रसन्न जोशीशी बोलणं झालं, तोपर्यंत तरी कार्यक्रमात काही बदल नव्हता. अचानक ७ ला त्याचा फोन आला, आणि कार्यक्रम रद्द झाल्याचं कळलं. बर्‍याच जणांचे नातेवाईक या कार्यक्रमाला येणार असल्यामुळे `Sतार'ला धोका पत्करयचा नव्हता.
सगळी तयारी, धावपळ वाया गेली. अर्थात, कार्यक्रम पुढे होणारच आहे, तेव्हा ही तयारी उपयोगी पडेल. आणि कामंही वेळेआधी झाली, हेही उत्तमच.
पण तरी ठरलेल्या वेळी एखादी गोष्ट झाली नाही, तर विरस होतोच ना!

No comments: