Oct 11, 2007

काहीच्या काही चारोळ्या...ठाऊक असतं तुझं येणं अशक्य आहे
तरीही मन `पॉइंट`वर जाणं सोडत नाही...
तुला शोधण्याच्या निमित्ताने मग नजर
एकही `पाखरू' सोडत नाही...


-----


बरसण्याची वेळ आली
तेव्हा डोळेही फ़ितूर झाले
त्याच वेळी खांदे माझे
बायकोला `पोचवायला` आतुर झाले...
---------
गावाबाहेर आडोशाला
एक पडका वाडा आहे
तिथेच भरलेला माझ्या
तारुण्यातल्या पापांचा घडा आहे...
--------
कुणी बरोबर असेल, तर
सिनेमा पाहायला अर्थ आहे
एकट्यानेच बघायचं असेल,
तर आतला अंधारही व्यर्थ आहे...
-----------
दाढीतला एक ढेकूण
एकदा चुकून मिशीत शिरला
इथे अधिक सुरक्षित राहू म्हणून
मिशीतल्या मिशीत हसला...
---------
घराभोवती कुंपण हवं
म्हणजे ते सुरक्षित ठरवता येतं
आपल्या गुरांना मात्र
दुसर्‍याच्या आवारात चरवता येतं...
-------
सिगारेटची थोटकं मिळाली
परवा कपाट लावताना
किती माझी उडाली धांदल
असले धंदे लपवताना...
------------
मरताना वाटलं,
आयुष्य नुसतंच वाहून गेलं
करायचंय करायचंय म्हणताना
माझं लग्न करायचंच राहून गेलं...
----------------
मी तुझ्याकडे यायला निघते,
पण तुझ्यापर्यंत पोचत नाही
७-८ मित्रांना भेटल्यावर
तुला काय सांगावं सुचत नाही...
------------
बोन्साय केलेल्या झाडालाही
एकदा मोठी पालवी फुटली
त्यालाही कळेना,
ही `वाढायची' जिद्द कुठली?
-----------
मी बुडताना गाव माझा
डोळे भरून पाहिला होता...
`दिवाळी' साजरी करायला सारा गाव
किनार्‍यावर उभा राहिला होता..
-----
बायकोच्या पाचव्या बाळंतपणाला
मी तिच्याजवळ नव्हतो..
कारण तेव्हा वाढत्या लोकसंख्येवर
मी भाषण झोडत होतो...
-------------------

2 comments:

Unknown said...

खुपच छान ..........!

Anonymous said...

Good one...especially the last one is Bhannat